دروغ

مشخصات کتاب

سرشناسه : حیدری عزیزالله 1337 - عنوان و نام پدیدآور : دروغ/ مولف عزیزالله حیدری. مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران 1389. مشخصات ظاهری : 20 ص 5/11 ×5/16 س م. فروست : سلسله مباحث راه کارهای دوری از گناه. شابک : 2500 ریال 978-964-973-247-3‮ ؛ 2500 ریال (چاپ اول) ؛ 2500 ریال (چاپ سوم) وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم) یادداشت : چاپ دوم. یادداشت : چاپ اول : 1388. یادداشت : چاپ سوم: 1390. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : راستگویی و دروغگویی -- جنبه های مذهبی -- اسلام موضوع : راستگویی و دروغگویی -- احادیث شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) رده بندی کنگره : BP251/2‮ /ح9 د4 1389‮ رده بندی دیویی : 297/634‮ شماره کتابشناسی ملی : 1875538

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

دروغ؛ یعنی خبر از چیزی یا موضوعی که در واقع و خارج برخلاف بوده باشد.

با آنکه زشتی دروغ بر همه ما معلوم است، امّا پیوسته به شکل هایی به آن آلوده می شویم؛ چنان که درباره غیبت می گوییم غیبت نیست، صفت است! و برای توجیه دروغ، می گوییم: دروغ مصلحت آمیز گفتم و حال آنکه دروغ منفعت خیز را دروغ مصلحت خیز به کار برده ایم.

امّا قبل از همه بحث های دروغ بهتر است، چند جمله از وسعت زشتی آن بدانیم، فقط کسانی دروغ می بافند که ایمان ندارند و همان ها دروغگویانند.(1)

همه بدی ها در یک خانه گذاشته شد و کلید آن خانه دروغ است.(2)

خداوند برای شرّ و بدی، قفل هایی گذاشت و کلید و گشایشگر این قفل ها شراب است و دروغ بدتر از شراب است.(3)

هنگامی که مؤمن بدون عذر دروغ بگوید، هفتاد هزار فرشته او

را لعنت می کنند و از قلب او بوی گندی بر می خیزد که تا عرش می رسد و خداوند برای این دروغ، گناه هفتاد زنا را می نویسد. چنان که گویی با مادر خود زنا کرده است.(4)

و چه زیباست که نوشته اند:

مردی نزد پیامبرصلی الله علیه وآله آمده و گفت: در پنهان به گناهانی چهارگانه مبتلا هستم، زنا، شرابخواری، سرقت و دروغ. هر کدام را تو بگویی به خاطرت ترک می کنم!

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: دروغ را ترک کن!

مرد رفت و هنگامی که قصد زنا کرد با خود گفت اگر پیامبرصلی الله علیه وآله از گناه من پرسید، باید انکار کنم و این نقض عهد من است (یعنی دروغ گفته ام) و اگر اقرار به گناه کنم، حدّ بر من جاری می شود. دوباره نیت دزدی کرد و همین اندیشه را نمود و درباره کارهای دیگر نیز به همین نتیجه رسید. به نزد پیامبرصلی الله علیه وآله آمد و گفت: یا رسول اللَّه! تو همه راه ها(ی گناه) را بر من بستی، من همه را ترک نمودم.(5)

در چنین موقعیتی حساس است که بینش دینی ما دستور می دهد دروغ شوخی و جدّی، هر دو باید ترک شود. و دروغ های کوچک نیز همچنین.(6)

چرا دروغ می گوییم؟

یکی از راه های درک زشتی دروغ و نجات از آن، اندیشه درباره انگیزه ها و دلیل دروغ گفتن است.

علّت دروغ در احادیث، چند مورد است:

1- احساس ذلّت درونی یعنی شخص وقتی قابلیت خود را نشناخته و می خواهد شخصیتی ساختگی، تحویل اطرافیان بدهد، به دروغ متوسل می شود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید:

لا یکذب الکاذب الّا من مهانه نفسه؛

دروغگو، دروغ نمی گوید؛ مگر به خاطر خواری و ذلّت باطنی.

و به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید:

این علّت

دروغ، یکی از بدترین دلیل هاست.

زیرا فرد دروغگو خیال می کند با دروغ می توان پوششی برای کمبودها قرار دهد. راه به دست آوردن عزّت، همان راستی، کسب دانش و پاکی است. اصلاً همه باید بدانیم خداوند درون هر کس استعداد و سرمایه خاصی گذاشته که می توان آن را کشف کرد و عزیز شد و نیازی به دروغ نیست.

2-عادت به دروغ 3-ترس 4-علاقه به مال و وابستگی ها

5-حسد

6-خشم(7)

آثار دروغ

با گفتن دروغ، فقط کلماتی گفته نمی شود؛ بلکه اتفاقی در درون و بیرون می افتد که مانند یک زلزله خاموش عمل می کند. آثار دروغ در سخنان طبیبان زندگی؛ یعنی اهل بیت علیهم السلام چنین گزارش شده است:

1-فساد در قلب.

2-خرابی ایمان و دین 3-رسوایی و روسیاهی نزد مردم 4-بی ارج و ارزش شدن 5-سنگینی بار گناه 6-ننگ دنیا و عذاب آخرت 7-بی اعتمادی نزد مردم 8-زمینه ساز نفاق 9-حادثه های رنج آور

10-بی مروّتی 11-متهم بودن در سخنان 12-رنجش فرشتگان 13-نقص در رزق و روزی 14-ایجاد فقر

15-از دست دادن هدف ها

16-تخریب دوراندیشی 7-سستی در تصمیم ها

18-فراموشی؛ در حدیث امام صادق علیه السلام آمده است از چیزهایی که خداوند بر علیه دروغگویانی به کار می گیرد، این است که فراموشی را بر آنها مسلّط می کند.(8)

19-محرومیت از نماز شب (میزان الحکمه - باب صلوه)

20-حس ناخوشایند پشیمانی(9)

21-باعث باطل شدن روزه، اگر به خدا و رسول صلی الله علیه وآله و امام دروغ ببندد.

دروغ های مجاز

کجا می توان دروغ گفت؟

اسلام عزیز ما، موقعیت متنوع آدمی را شناخته و به همین دلیل در غالب مسائل اخلاقی، جایگاه های استثناء را نشان داده است.

درباره دروغ نیز چند مورد استثناء شده است:

1- اصلاح بین مردم چنان که پیامبرصلی الله علیه وآله فرموده: بهترین صدقه خوب کردن رابطه ها است و این چنین است که اگر کسی با فردی کینه ای دارد و دشمن است و از من می پرسد، خوب، به پیش فلانی بودی چه می گفت؟

من می توانم به جای حرف های بد آن شخص که گفته یا نگفته باشد، بگویم: بله! ایشان می گفت، دلش برای شما تنگ شده و مشتاق دیدار است و این کار چقدر معجزه آساست. به ویژه در رابطه هایی مثل عروس و مادرشوهر و داماد و مادرزن و

همکاران.

امام صادق علیه السلام فرموده: صدقه ای که خداوند دوست دارد، اصلاح رابطه ها بین مردم است، وقتی که خراب شده باشد و نزدیک ساختن فاصله هاست، وقتی دور شده باشند و حتی امام علیه السلام فرمود: از مال من برای اصلاح دعواها ببخش.(10)

2- هنگام جنگ با دشمنان چنان که پیامبرصلی الله علیه وآله می فرمود:

همه دروغ ها نوشته می شود؛ مگر دروغی که مردی در جنگ می گوید؛ زیرا جنگ خدعه است.

3- وعده به خانواده هنگامی که نتواند آن را انجام دهد.

این مورد بدین معناست که وقتی خانواده یا همسر چیزی را از مرد می خواهند و مرد توان ندارد، بگوید باشد می خرم. امّا می داند که امکانش را ندارد. این روش یکی از ابتکارات هوشمندانه و زیبای مکتب جامع الاطراف اسلام است که برای رفع فتنه و درگیری در خانواده تمهید کرده است.

و بدین معنا نیست که مرد هنگام توانایی از خرید مایحتاج، خودداری کند؛ زیرا دستور تهیه نیازهای خانواده و پرداخت نفقه و حتی توسعه دادن برای معاش خانواده، بالاتر از توصیه؛ بلکه واجب است.

تجربه این مورد می تواند عظمت این تدبیر را نشان دهد. تمامی این موارد در احادیث مربوط به دروغ در باب کذب اصول کافی و میزان الحکمه در حرف کاف آمده است.

سؤال آیا این گونه دروغ ها (موارد فوق) دروغ نیستند؟ آیا ترک دروغ واجب نیست؟

پاسخ مرحوم مولی مهدی نراقی استاد بی نظیر اخلاق، در حل این مسأله فرموده اند: ترک دروغ واجب است؛ مگر آنجا که با یک واجب تر در تضاد قرار گیرد. پس در این صورت واجب تر مقدم است؛ یعنی گرچه واجب است دروغ نگوییم، ولی اصلاح بین مردم، رفع فتنه دشمنان و جلوگیری از تنش های خانوادگی، واجب تر است.

و چنین است که امام

صادق علیه السلام به صراحت می فرماید:

المصلح لیس بکاذب؛

اصلاح کننده دروغ گو نیست.(11)

امّا فراموش نکنیم که نباید دروغ های منفعت خیز! را به جای دروغ مصلحت خیز قالب کنیم.(12)

پس در جاهایی که جان و مال و آبروی کسی در خطر باشد، می توان دروغ گفت و اینها مصلحت است. چنان که ظالمی می تواند مسلمانی را بگیرد و بکشد، یا بزند و یا آبروی او را بریزد یا مالش را ببرد یا زندانی اش کند و مکان او را از ما بپرسد. اگر جایش را نشان دهیم، حرام است و واجب است انکار کنیم و اگر لازم شد، قسم هم بخوریم، که محل او را نمی دانید.(13)

پرسش وریه چیست؟

پاسخ توریه راهی برای نجات از دروغ است. توریه، گفتن سخنی است که دارای دو معنا و دو پهلو باشد و یک طرف آن واقعیت دارد و یک طرف آن دروغ است. امّا وقتی شنونده آن را می شنود، معنی درست آن را درک می کند.

مثال: کسی درب منزل آمده و سراغ فرزندتان را می گیرد و او نمی خواهد با مراجعه کننده ملاقات کند، آنگاه به فرزند می گوید به حیاط برو و به مراجعه کننده پاسخ بده که اینجا نیست. یا فردی از شما می پرسد تا حالا این گناه را کرده اید؟ شما جواب می دهید: استغفر اللَّه.

البته این کار دقت بسیار می خواهد که خودش دروغ نباشد. چنان که حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن چنین پاسخی داده اند:

آنگاه که بت پرستان، بت ها را شکسته دیدند از حضرتش پرسیدند این بت ها را چه کسی شکسته؟

پاسخ داد بت بزرگ شکسته است!

امّا در ادامه فرمود: از بت ها بپرسید، اگر سخن می گویند. و بت پرستان نفهمیدند که منظور ابراهیم علیه السلام این است که اگر حرف بزنند

شکستن، کار بت هاست و اگر سخن نگفتند، پس بت بزرگ انجام نداده است.(14)

لازم است بدانیم در توریه باید مصلحت، رفع مفسده ای در کار باشد وگرنه حرام است.(15)

راه نجات از دروغ

1- خواندن آیات و احادیث درباره دروغ راستی که وقتی انسان می خواند، پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: وقتی مؤمن بدون عذر دروغ می گوید، هفتاد هزار فرشته او را لعنت می کنند و از قلب او بوی گندی بیرون می آید که تا عرش بالا می رود و حاملان عرش او را لعنت می کنند...(16) آدم دچار نفرت از خودش و دروغ می شود.

و در حدیث دیگری آمده است:

اوّلین کسی که دروغ فرد را می داند خداست، سپس دو فرشته ای که با او هستند، سپس خود کاذب می فهمد که در سخنش دروغگوست.(17)

پیامبرصلی الله علیه وآله هشدار داده است که شیطان سرمه و لیسیدن و بوییدنی دارد. سرمه اش خواب و بوییدنش خشم و لیسیدنش، همان دروغ است.(18)

2- اندیشه در آثار دروغ در کلام حضرت مسیح علیه السلام به اصحابش آمده است:

وقتی کسی دروغ را تکرار می کند، ارزش و بهایش (نزد خدا و خلق) از بین می رود.

آثار دیگر دروغ در قسمت های قبل گذشت.

3- هم نشینی با راستگویان 4- تفکّر در انگیزه های دروغ بسیار سازنده است

سخن پایانی

برخی از دروغ ها هستند که ما آنها را نمی شناسیم، امّا جزء دروغ حساب می شوند.

مثلاً در حدیث آمده است که روزی پیامبرصلی الله علیه وآله با همسران خویش بودند و ظرفی شیر، نزدشان بود. پیامبرصلی الله علیه وآله قدری نوشیدند، سپس به زنان تعارف نمودند. آنان گفتند: ما اشتها نداریم. پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: گرسنگی را با دروغ جمع نکنید.

گفتیم: آیا این هم دروغ حساب می شود؟

فرمود: دروغ نوشته می شود، حتی دروغ کوچک نوشته می شود: دروغچه (کُذیبه)(19)

و در حدیث دیگری آمده وقتی مادر به بچه می گوید بیا به تو چیز (خوبی) بدهم و مقصدش فقط کشاندن بچه باشد، دروغ گفته است؛

مگر آنکه واقعاً چیزی بدهد.(20)

نوع دوم، دروغ هایی است که به عنوان شوخی گفته می شود؛ یعنی می گوید: شوخی کردم؛ در حالی که باید قرینه ای برای شوخی موجود باشد وگرنه دروغ حساب می شود و در حدیث آمده که انسان طعم (شیرین) ایمان را نمی چشد؛ مگر دروغ جدی و شوخی را ترک کند.(21)

نوع سوم، زمانی است که می گوید خدا می داند، یا خدا شاهد است و با این جمله می خواهد سرپوش بگذارد و حال آنکه دروغ می گوید.

نوع چهارم، آنجاست که هر آنچه شنیده، بگوید و این دروغ شایعی است؛ به ویژه کسانی که درباره مسؤولین خوب نظام هم خودداری نمی کنند و همه شنیده ها را می گویند و به همین دلیل حضرت علی علیه السلام می فرماید:

هر آنچه می شنوی با مردم بازگو نکن؛ زیرا این کار برای دروغگویی تو کفایت می کند.(22)

روشن است که در شنیده های بدون تحقیق، حتماً دروغ هایی هست.

نوع پنجم، که از انواع دروغ محسوب می شود؛ عبارتند از شهادت زور؛ یعنی شهادت به ناحقّ، قسم دروغ و خلف وعده.

مرحوم نراقی این دروغ ها را از بدترین شکل های دروغ می داند.(23)

قسم دروغ از مواردیست که بین کاسب ها بسیار شیوع دارد. و درحدیث پیامبرصلی الله علیه وآله آمده است که فرمود:

خداوند با 3 نفر روز قیامت، سخن نمی گوید: منت گذار در هدیه فروشنده جنس با قسم دروغ و کسی که لباسش (از روی تکبر) بلند بوده و روی زمین می کشد.(24)

فهرست کتاب های انتشارات مسجد مقدّس جمکران

تاریخ مسجد مقدّس جمکران نام کتاب نویسنده / مترجم آئینه اسرار

حسین کریمی قمی تاریخچه مسجد مقدس جمکران (فارسی)

واحد تحقیقات تاریخچه مسجد مقدس جمکران (فارسی)

واحد تحقیقات سخنرانی مراجع در مسجد جمکران واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران تجلّیگاه صاحب الزمان علیه السلام سید جعفر میرعظیمی پیامبرصلی الله علیه وآله

الگوی رستگاران حسین احمدی اوصاف الرسول (اسامی و القاب)

احمد سعیدی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و تروریسم و خشنونت طلبی علی اصغر رضوانی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و جهاد و برده داری علی اصغر رضوانی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و حقوق اقلیت ها و ارتداد

علی اصغر رضوانی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و حقوق زن علی اصغر رضوانی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و صلح طلبی علی اصغر رضوانی پیامبر رحمت سعید منصوری تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم (دو جلد)

عباس صفایی حائری چهل حدیث برگزیده از پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله احمد سعیدی حکومت بر دل ها

شفیعی مازندرانی راه و رسم زندگی در کلام پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله خیراللَّه سلیم زاده روزشمار تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله احمد سعیدی محمد رسول اللَّه واحد پژوهش امام علی و حضرت زهرا علیهما السلام امامت و ولایت حضرت علی علیه السلام سید محسن کمالی تقوی با اولین امام در آخرین پیام حسین ایرانی تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام (دو جلد)

عباس صفایی حائری علی علیه السلام مروارید ولایت واحد تحقیقات حکومت و رهبری از منظر نهج البلاغه محمّد سلمانی کیاسری الگوی برتر

علی اصغر رضوانی خطبه حضرت زهراعلیها السلام آیت اللَّه مکارم شیرازی گزیده ای از خطبه های حضرت سجاد و ...

امور فرهنگی خواهران فدک ذوالفقار فاطمه علیها السلام سید محمد واحدی مام فضیلت ها

عباس اسماعیلی یزدی امام حسین علیه السلام از زلال ولایت واحد تحقیقات تاریخ سید الشهداءعلیه السلام عباس صفایی حائری حکمت های جاوید

محمّد حسین فهیم نیا

خزائن الاشعار

عباس حسینی جوهری در کربلا چه گذشت؟

شیخ عباس قمی / کوه کمره ای دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قزلقاشی رسول ترک محمد حسن سیف

اللهی سحاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی عاشورا تجلّی دوستی و دشمنی سید خلیل حسینی منشور نینوا

مجید حیدری فر

نهج الکرامه

محمد رضا اکبری یاران باوفا و شهیدان بی همتا

واحد فرهنگی مسجد جمکران اهل بیت علیهم السلام آخرین خورشید پیدا

واحد تحقیقات امام رضاعلیه السلام در رزمگاه ادیان سهراب علوی پرچمدار نینوا

محمد محمدی اشتهاردی پیشوایان معصوم آیت اللَّه سید محسن خرازی دفاع از حریم امامت و ولایت کریم شنی شرح زیارت جامعه کبیره محمد حسین نائیجی عمه سادات سید ابوالقاسم حمیدی کهکشان راه نیلی حسن بیاتانی ماه مدینه واحد پژوهش ویژگی های حضرت زینب علیها السلام سید نورالدین جزائری امام مهدی علیه السلام آخرین پناه محمود ترحمی آن آشنا آمد

مسلم پور وهاب آیین انتظار

واحد پژوهش انتشارات ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام حسین گنجی از تولد تا بعد از ظهور

کاظم قزوینی موسوی از غروب عاشورای حسینی ...

حسین احمدی قمی امامت، غیبت، ظهور

واحد پژوهش انتشارات امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام علم الهدی / واحد تحقیقات امام مهدی درکلام امام علی علیهما السلام سید صادق سید نژاد

امید آخر

حسن محمودی انتظار از دیدگاه روایات اهل بیت علیهم السلام سکینه طاووسی انتظار بهار و باران واحد تحقیقات انتظار چیست؟ منتظر کیست؟

واحد پژوهش انتظار و انسان معاصر

عزیز اللَّه حیدری اوصاف المهدی (اسامی و القاب)

احمد سعیدی اولین های مهدویت محمد خامه یار

او هرجا که هست مرا دوست دارد

مرتضی محیطی بامداد بشریت محمد جواد مروّجی طبسی پایان انتظار

مسلم پور وهاب پرچم هدایت محمد رضا اکبری تذکره انجمن قدس(دو جلدی)

محمّد علی عبرت نائینی تشرف یافتگان (دفتر اوّل)

میرزا حسین طبرسی نوری تشرف یافتگان (دفتر دوم)

میرزا حسین طبرسی نوری تشرف یافتگان (دفتر سوم)

میرزا حسین طبرسی نوری تشرف یافتگان (دفتر چهارم)

میرزا حسین طبرسی نوری تکالیف بندگان نسبت

به امام زمان علیه السلام موسوی اصفهانی/حائری قزوینی تمنای وصال سید غلام رضا حسینی جزیره خوشبختی مسلم پور وهاب جلوه های پنهانی امام عصرعلیه السلام حسین علی پور

حکایت عطش عزیز اللَّه حیدری چگونگی دعا برای تعجیل فرج امام عصرعلیه السلام موسوی اصفهانی/حائری قزوینی چگونه امام زمان علیه السلام را یاری کنیم؟

سید مهدی حائری قزوینی حضرت مهدی علیه السلام فروغ تابان ولایت محمد محمدی اشتهاردی خورشید غایب رضا استادی خوشه های طلایی محمد علی مجاهدی (پروانه)

دار السلام شیخ محمود عراقی میثمی داستان هایی از امام زمان علیه السلام حسن ارشاد

داغ شقایق علی مهدوی در آسمان عشق مسلم پور وهاب در جستجوی نور

صافی، سبحانی، کورانی ذخیره خدا

اسماء خواجه زاده ذکر نور در حضور مشتاقان ظهور

مفید فیاضی زمان و مکان دعا برای حضرت...

موسوی اصفهانی سرود سرخ انار

الهه بهشتی سقا خود تشنه دیدار

طهورا حیدری سیمای امام مهدی علیه السلام در شعر عربی دکتر عبد اللهی سیمای جهان در عصر امام زمان علیه السلام محمّد امینی گلستانی سیمای مهدی موعود در آئینه شعر فارسی محمد علی مجاهدی (پروانه)

شرح چهل حدیث حضرت مهدی علیه السلام علی اصغر رضوانی شناخت حقوق و مراحم ...

موسوی اصفهانی صبح فرا می رسد

مؤسسه فرهنگی توحید

صفای دل زهرا برقی ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه ادیان سید اسد اللَّه هاشمی شهیدی العبقری الحسان ...

علی اکبر نهاوندی عریضه نویسی سید صادق سید نژاد

عطر سیب حامد حجتی عطر یاس مسلم پور وهاب علی علیه السلام و پایان تاریخ سید مجید فلسفیان غیبت شیخ طوسی شیخ طوسی/ مجتبی عزیزی فریادرس حسن محمودی فوز اکبر

محمد باقر فقیه ایمانی کرامات المهدی علیه السلام واحد تحقیقات کرامت های حضرت مهدی علیه السلام واحد تحقیقات کلمات قصار امام زمان علیه السلام محمّد تقی اکبر نژاد

کمال الدین و تمام النعمه

شیخ صدوق گردی از

رهگذر دوست علی اصغر یونسیان گفتمان مهدویت آیت اللَّه صافی گلپایگانی گوهرهای ناب در کلام امام زمان علیه السلام حسین احمدی مباحثی پیرامون حضرت مهدی علیه السلام آیت اللَّه سید محمّد باقر صدر

مسافر گمشده مسلم پور وهاب مجموعه کامل نامه ها و فرمایشات ...

محمّد تقی اکبر نژاد

مکیال المکارم موسوی اصفهانی منجی موعود از منظر نهج البلاغه حسین ایرانی مهدی علیه السلام تجسم امید و نجات عزیز اللَّه حیدری مهدی منتظرعلیه السلام در اندیشه اسلامی العمیدی / محبوب القلوب مهدی موعود در کلام پیامبر محمودصلی الله علیه وآله احمد سعیدی مهدی موعودعلیه السلام علامه مجلسی / ارومیه ای مهربان تر از مادر

حسن محمودی مهر بیکران محمد حسن شاه آبادی میثاق منتظران «1»

حائری قزوینی میثاق منتظران«2»

حائری قزوینی ناپیدا ولی با ما (فارسی)

واحد تحقیقات نامه های جوانان به امام زمان علیه السلام محمّد تقی اکبر نژاد

نامه های دختران به امام زمان علیه السلام محمّد تقی اکبر نژاد

نامه های نوجوانان به امام زمان علیه السلام محمّد تقی اکبر نژاد

نتیجه دعا برای فرج حضرت مهدی علیه السلام موسوی اصفهانی نجم الثاقب (دو جلدی)

میرزا حسین نوری نشانه های ظهور او

محمد خادمی شیرازی نشانه های یار و چکامه انتظار

مهدی علیزاده نشانه هایی از مهدی علیه السلام احمد سعیدی نیاز جهان به امام زمان علیه السلام محمّد مولوی و آن که دیرتر آمد

الهه بهشتی وظایف منتظران واحد تحقیقات وعده دیدار

محمود ترحّمی ویژگی های امام زمان علیه السلام موسوی اصفهانی هزار و یک نکته پیرامون امام زمان علیه السلام محمد رحمتی شهرضا

همراه با مهدی منتظر

مهدی فتلاوی / بیژن کرمی یا ابا صالح مسلم پور وهاب یاد مهدی علیه السلام محمد خادمی شیرازی یار غائب از نظر

محمد حجّتی پاسخ به شبهات اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی اصول عقاید از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام علی اصغر

رضوانی امام شناسی و پاسخ به شبهات (قرآن)

علی اصغر رضوانی امام شناسی و پاسخ به شبهات (حدیث)

علی اصغر رضوانی دفاع از تشیع و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی غدیر شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی مرجعیت دینی اهل بیت علیهم السلام و ...

علی اصغر رضوانی موعودشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی نگاهی به مسیحیت و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه اهل سنّت علی اصغر رضوانی سلسله مباحث مهدویت اماکن مقدسه مرتبط با حضرت مهدی علیه السلام علی اصغر رضوانی امامت در سنین کودکی علی اصغر رضوانی امامت و غیبت علی اصغر رضوانی بررسی دعای ندبه علی اصغر رضوانی تولد حضرت مهدی علیه السلام علی اصغر رضوانی حکومت حضرت مهدی علیه السلام علی اصغر رضوانی دفاع از مهدویت علی اصغر رضوانی دکترین مهدویت تنها راه نجات بشر

علی اصغر رضوانی علایم ظهور

علی اصغر رضوانی غیبت صغری علی اصغر رضوانی غیبت کبری علی اصغر رضوانی فلسفه حکومت عدل جهانی علی اصغر رضوانی قرآن و ظهور حضرت مهدی علیه السلام علی اصغر رضوانی منجی از دیدگاه ادیان علی اصغر رضوانی مهدویت و جهانی سازی علی اصغر رضوانی نظریه پردازی درباره آینده جهان علی اصغر رضوانی وجود امام مهدی علیه السلام از منظر قرآن و ..

علی اصغر رضوانی وجود امام مهدی علیه السلام در پرتو عقل علی اصغر رضوانی وظایف ما در عصر غیبت علی اصغر رضوانی هنگامه ظهور

علی اصغر رضوانی سلسله مباحث شناخت وهابیت ابن تیمیه، مؤسس افکار وهابیت علی اصغر رضوانی برپایی مراسم جشن و عزا

علی اصغر رضوانی

توسل از دیدگاه وهابیان علی اصغر رضوانی خدا از دیدگاه وهابیان علی اصغر رضوانی زیارت قبور از دیدگاه وهابیان علی اصغر رضوانی شناخت سلفی ها (وهابیان)

علی اصغر رضوانی فتنه وهابیت علی اصغر رضوانی مبانی اعتقادی وهابیان علی اصغر رضوانی موارد شرک از دیدگاه وهابیان علی اصغر رضوانی کودکان آشنایی با چهارده معصوم(1 و 2)

سید حمید رضا موسوی آموزش وضو و نماز (کودکان/مصور)

حسین احمدی قمی بهتر از بهار

شمسی وفایی حضرت محمدصلی الله علیه وآله واحد پژوهش امام علی علیه السلام واحد پژوهش حضرت زهرا علیها السلام واحد پژوهش امام حسن علیه السلام واحد پژوهش امام حسین علیه السلام واحد پژوهش امام سجادعلیه السلام واحد پژوهش نذر

فاطمه السادات فصیحی غدیر

اتحاد ملی انسجام اسلامی علی اصغر رضوانی غدیر در گذر تاریخ علی تقوی دهکلانی غدیر حقیقتی بر گونه تاریخ رضا فرهادیان ندای ولایت در اولین کنگره غدیر

بنیاد بین المللی غدیر

ندای ولایت در دومین کنگره غدیر

بنیاد بین المللی غدیر

اخلاقی، تربیتی آثار گناه در زندگی و راه جبران علی اکبر صمدی اخلاق عملی آیت اللَّه مهدوی کنی اقتصاد خانواده شفیعی مازندرانی حلیه المتقین محمد باقر مجلسی راه کارهای دوری از گناه (اعتیاد مدرن)

عزیز اللَّه حیدری راه کارهای دوری از گناه(چشم چرانی و ...)

عزیز اللَّه حیدری راه کارهای دوری از گناه(قمار و شراب)

عزیز اللَّه حیدری راه کارهای دوری از گناه(موسیقی)

عزیز اللَّه حیدری خانواده و تحول در تربیت رضا فرهادیان درس هایی از طبیعت محمّد رضا اکبری صفات شیعه شیخ صدوق عبرت های ماندگار

محمد رضا اکبری فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی فرهنگ صفات عباس اسماعیلی یزدی فضایل شیعه شیخ صدوق قصه های تربیتی محمّد رضا اکبری مبانی تربیت و ...

رضا فرهادیان معلم محبوب ...

رضا

فرهادیان هدف از زندگی رضا فرهادیان شرح حال آقا شیخ مرتضای زاهد

محمد حسن سیف اللهی بدر مشعشع در احوال موسی مبرقع محدث نوری تولدی نو (نقد مسیحیت)

علی الشیخ/سید مسلم مدنی خورشید شرق محمّد رضا اکبری روزنه هایی از عالم غیب آیت اللَّه سید محسن خرّازی سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی نور علی نور

حسین احمدی قم - مسجد مقدس جمکران:

صندوق پستی: 617 تلفن: 7253700 نمابر: 7253340 - 0251

شماره حساب: بانک ملت، قم شعبه جمکران، کد 5/8785، جاری 3/500

بانک رفاه کارگران، قم شعبه آذر، کد 822، جاری 300939

پی نوشت ها

1) سوره نحل، آیه 105.

2) امام عسکری علیه السلام، میزان الحکمه، ج 8، ص 244.

3) همان.

4) گناهان کبیره، شهید دستغیب رحمه الله، ج 1، ص 344، به نقل از مستدرک، البته شهید دستغیب در توضیح نوشته اند که شاید این حدیث مربوط به دروغ هایی است که مفسده اش بیش از زناست یعنی فتنه انگیز است.

5) میزان الحکمه، ج 8، ص 344.

6) مضمون روایت، همان، ص 345.

7) تفصیل این دلایل در کتاب های اخلاقی مثل معراج السعاده آمده است.

8) جامع السعادات نراقی رحمه الله، ج 2، ص 332.

9) تمامی موارد در میزان الحکمه، ج 8، باب دروغ.

10) جامع السعادات مرحوم نراقی، ج 2، ص 280.

11) جامع السعادات، ج 2، ص 281.

12) سخنی از استاد مطهری رحمه الله 13) گناهان کبیره، ج 1، ص 356.

14) جامع السعادات، مرحوم نراقی، ج 2، ص 328 - 329.

15) گناهان کبیره، ج 1، ص 356.

16) جامع السعادات، ج 2، ص 322.

17) همان، ص 323.

18) همان، ص 323.

19) میزان الحکمه، ج 8، ص 346.

20) همان، ص 346.

21) نهج البلاغه، کلمات قصار.

22) نهج البلاغه، باب نامه ها، نامه 61.

23) جامع السعادات، ج 2، ص 231.

24)

همان، ص 331.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109