تصاویری از 4 فروند سوخو 30 و 12 فروند سوخو 25 روسی در لاذقیه سوریه2.jpg